0400 605 979 eija@stressipois.fi

Akupunktiolla saadaan ihmeitä aikaan

Akupunktiosta saat apua moneen vaivaan

Akupunktio

 

Perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu monia hoitomenetelmiä, joista tunnetuin lienee akupunktio.

Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jota on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Akupunktiolla pyritään vaikuttamaan samanaikaisesti sekä oireisiin että vaivan syyhyn.

Ihmiskehossa on melkein 400 akupunktiopistettä. Näihin pisteisiin, yhteen tai useampaan pistän ohuita akupuktioneuloja, sen seurauksena tapahtuu muutos kehon energiajärjestelmässä, josta seuraa fysiologisia vaikutuksia.

Hoidon kohteena voi olla esim.

  • lihaskipu
  • iskias
  • nivelkivut
  • unettomuus / nukahtamisvaikeudet
  • ummetus / ripuli
  • ruoansulatusongelmat
  • päänsärky / migreeni

Akupunktion lisäksi käytän hoidoissani moxaa, kuivakuppausta ja kiinalaisen lääketieteen mukaista hierontaa.

 

Akupunktion vaikutus stressiin

 

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen käsityksen mukaan ihminen – kuten kaikki maailmassa – koostuu energiasta eli Qistä.

Kiinalaisen lääketieteen taustalla on taolainen filosofia, jonka perusajatuksia on eläminen sopusoinnussa luonnon ja kaikkien asioiden kanssa. Taolaisuus toisaalta korostaa kaiken yhteyttä, ilmiöiden ja olentojen keskinäisiä vaikutussuhteita, toisaalta yksilöllisyyttä.

Ihminen on yksi osa universumia, suurta energeettistä kokonaisuutta. Mitä paremmin sopeudumme ympäröivään maailmaan sitä paremmin voimme.

Kauan jatkuneet ristiriitaiset elämäntilanteet ja tilanteita synnyttävät tai niitä aiheuttavat kielteiset tunteet ja ajatukset aiheuttavat kehossa energeettisen häiriötilan.

Ihmisen ajatukset ohjaavat energiaa, joka puolestaan ohjaa ainetta. Näin ollen sairauksien syyt mielletään 80%:sti johtuvan negatiivisista tunnetiloista ja ajatuksista.

Hoitamalla ihmistä kokonaisvaltaisesti kiinalaisen lääketieteen hoitomenetelmillä saatetaan ajatukset, tunteet ja fyysinen keho tasapainoon. Tämän tasapainon seurauksena stressireaktio kehossa vaimenee ja ihmisen immuunipuolustus vahvistuu, keho parantaa ja tasapainottaa itse itseään.

 

 

Oikeassa reidessäni oli laskimoleikkausten seurauksena nyrkin kokoinen patti, joka oli arpi- ja kiinnikekudos keräytymää kalvojen liitoskohdassa. Jalkaani särki ja siinä oli kramppeja, joihin tutkimuksissa ei syytä löydetty. Viime syksyn aikana liikkuminenkin alkoi olla hankalaa.  Kävin hieronnassa, venyttelin ja söin kipulääkkeitä. Ne auttoivat hetkellisesti.  Hakeuduin Eijan hoitoon. Muutaman hoidon jälkeen kipu alkoi lieventyä ja viidenen hoidon jälkeen luovuin kipulääkkeistä. Nyt jalkani on kunnossa ja olen pystynyt palaamaan minulle mieluisten, erilaisten liikuntaharrastusten pariin ja nauttimaan niistä. Ilman Eijan monialaista ammatillista osaamista se ei olisi ollut mahdollista ja tämän vuoksi minun on helppo suositella hänen hoitojaan toisillekin! Kiitos Eija !

Anneli Muurinen

Etsitkö muutosta olotilaasi?

Akupunktio on hyvä hoitomuoto kehon ja mielen tasapainon hoitoon. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoidoilla voidaan vaikuttaa stressin aiheuttamiin oireisiin, kuten kipu, unettomuus, ummetus tai löysä vatsa jne. Sen lisäksi hoidoilla pystytään vahvistamaan henkilön omaa kykyä käsitellä tunteitaan ja niistä syntyviä ajatusmalleja.                                                                                                   Tervetuloa!

 

Yhteydenottopyyntö

11 + 4 =